WILHELMINA NIEUWS

Freonenkonsert / Vriendenconcert op zondag 14 november

Freonenkonsert / Vriendenconcert op zondag 14 november

Op zondag 14 november om 16.00 uur is ons Freonenkonsert met als thema De vier elementen in Bergsma Easterein. Deze middag spelen Wilhelmina met zangeres Antje Stenekes en jeugdkorps de Wilhelmini's een afwisselend programma. Wilt u graag komen, maar vindt u het...

Lees meer
Oud ijzer actie groot succes

Oud ijzer actie groot succes

Op zaterdag 16 oktober heeft Wilhelmina voor het eerst een oud ijzeractie georganiseerd. Na het wegvallen van de inkomsten uit het oud papier was het tijd voor een nieuwe actie. Met man en macht is er oud ijzer opgehaald in Easterein en omstreken. We kwamen erachter...

Lees meer
Muzikanten gezocht!

Muzikanten gezocht!

Wij zijn op zoek naar muzikanten die het leuk vinden om aan te schuiven bij onze gezellige fanfare in Easterein. We komen uit in de tweede divisie en repeteren op de maandagavond in De Skoalleseize van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur. We missen op het moment vooral wat...

Lees meer
Oud papier – Graag zelf in de containers brengen

Oud papier – Graag zelf in de containers brengen

Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe! De kontainers steane eltse 2de sneon fan de moanne fan tongersdeitemoarn 9.00 oere oant sneontemoarns 12.00 oere op it yndustryterrein (ter hichte fan Ynstallaasjebedriuw De Jong). Yn ferbân mei de koronamaatrigels...

Lees meer
Nieuwjaarsgroet 2021

Nieuwjaarsgroet 2021

In nijjierskonsert...dat sit der net yn dit jier. Derom hawwe wy no in alternatyf foar jim! We all stand together: dat fyne wy wol hiel tapaslik yn dizze tiid. Bliuw elkoar steunen en ha each foar elkoar ek yn dit nije jier. Noch de beste winsken foar 2021 en we...

Lees meer
Wilbert Zwier nieuwe dirigent fanfare Wilhelmina

Wilbert Zwier nieuwe dirigent fanfare Wilhelmina

Wilbert Zwier is aangesteld als nieuwe vaste dirigent van onze vereniging. De afgelopen periode hebben we al veel mooie concerten en goede repetities met hem gehad als interim-dirigent. We kijken uit naar de voortzetting van deze fijne samenwerking en veel muzikaal...

Lees meer