Het bestuur van Wilhelmina Easterein

En dan moet alles natuurlijk ook nog geregeld worden. Gelukkig hebben we een goed bestuur!

Voorzitter
Rindert van der Eems
Secretaris
Tina de Boer-Visbeek
Penningmeester
Reina Hibma
Algemeen lid
Petra Zijlstra
Joke Kolthof (jeugd/jeugdorkest)
Muziekbibliotheek
Baukje Wytske Dijkstra-Bakker
Amarins de Haan
Ieda de Boer
Website
Petra Zijlstra

Volg Wilhelmina Easterein:

Waar en wanneer?

Fanfare Wilhelmina Easterein repeteert op maandagavond van
19.30 tot 21.45 uur in het verenigingsgebouw De Skoalleseize.

't Heechhiem 9/11
8734 GS Easterein
X