Het bestuur van Wilhelmina Easterein

En dan moet alles natuurlijk ook nog geregeld worden. Gelukkig hebben we een goed bestuur!

Voorzitter
Rindert van der Eems
Secretaris
Tineke Meijer
Penningmeester
Wilma Overal / Jurjen de Boer (administratie)
Algemeen lid
Tine v.d. Velde-Elgersma (muziekcommissie)
Marte Room (jeugd/jeugdorkest)
Muziekbibliotheek
Amarins de Haan 
Baukje Wytske Dijkstra-Bakker / tijdelijk Petra Zijlstra
 
Website
Petra Zijlstra

Wilhelmina Easterein Sponsorkliks

Volg Wilhelmina Easterein:

Waar en wanneer?

Fanfare Wilhelmina Easterein repeteert op maandagavond van
19.45 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw De Skoalleseize.

't Heechhiem 9/11
8734 GS Easterein
(parkeren bij de sporthal)