Op zondag 14 december, ’s morgens om 9 uur was het in de Martinikerk in Easterein al een drukte van belang. Bijna alle kinderen uit groep 6 van de basisschool De Foareker, waren met hun instrumenten daar naar toegekomen omdat ze zouden meewerken aan de kerkdienst.
Er was de laatste weken druk gerepeteerd o.l.v. muziekdocent Andries Kramer op verschillende liedjes, waar ds. Riemer Praamsma teksten op had gemaakt. Op die manier konden ze écht de gemeentezang begeleiden. En dat klonk prachtig. Ook hebben ze nog in paar andere stukjes gespeeld met zelfs solisten erbij. Al met al wat het een zeer geslaagd optreden.

Kinderen die graag door willen gaan met het bespelen van een instrument kunnen tot 5 januari hen opgeven bij: Durkje van der Eems. Tel. 0515-332300/06 23 887 284 durkjevandereems@ziggo.nl. Andries Kramer gaat na de kerstvakantie op de basisschool verder met groep 5.

Wilhelmina was er zondagmiddag 21 december om vier uur helemaal klaar voor. Het Kerstconcert in een sfeervol versierde Martinikerk. Met prachtige kerstmuziek, bekende melodieën maar ook o.a. filmmuziek uit ‘Frozen’, afgewisseld met gedichten, samenzang en het Kerstverhaal, kunnen we terugzien op een zeer geslaagd concert. Met name de uitvoering van “Stille Nacht…..”, maakte grote indruk op de aanwezigen.
Op maandag 5 januari gaan we weer met frisse moed van start voor ons volgende project: een optreden met Gerrit Breteler. Dit Midwinterconcert is op zondag 8 februari ’s middags om vier uur in de Martinikerk te Easterein. Van harte welkom.