Op zondag 16 februari geeft Wilhelmina Easterein om 15:00 uur een Valentijnsconcert in de Martinikerk te Easterein.

Dit jaar in samenwerking met: Homokoor Zangzaad  uit Groningen. Dit koor van ongeveer 15 mannen staat onder leiding van dirigente Dorothee Schwellengrebel.

Het repertoire van Zangzaad is heel breed. Ze zingen liederen door alle perioden en genres heen: van klassiek over musical en jazz tot pop en populair. Dit is meestal vierstemmig, maar soms ook a capella of met muzikale begeleiding. Naast ‘zangliedjes’, waar de mooie samenklank centraal staat, brengen ze flitsende shownummers met beweging en choreografie. Nu eens stil ingetogen, dan weer vrolijk gek met toeters en bellen: Zangzaad wil alle registers bespelen.
En natuurlijk staan in het repertoire ook nummers over mannen die op mannen vallen en songs waarin met vooroordelen over homoseksualiteit wordt afgerekend. Tenslotte is en blijft Zangzaad een homokoor!

Het wordt een bijzonder concert met mooie muziek rondom het thema “Leafde”.  De toegang is € 5,-. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Mis het niet!

Voor wie alvast een voorproefje wil zien van Homokoor Zangzaad:

ValentijnsconcertFryskwebsite