Op maandagavond 23 mei om 19:00 uur geeft de Blazersklas (groep 5 van De Foareker) een afsluitend concert in De Skoalleseize. De leerlingen van groep 5 hebben sinds januari allemaal een instrument van Wilhelmina in bruikleen. Ze krijgen elke woensdag op school muziekles van Andries Kramer.

Als afsluiter willen ze graag laten horen wat ze allemaal hebben geleerd. Ook het jeugdorkest De Wilhelmini’s zal een aantal stukken laten horen en fanfare Wilhelmina zal met de Blazersklas een paar muziekstukken spelen. Het concert duurt ongeveer 3 kwartier.

Iedereen die wil luisteren naar deze jonge talenten is welkom! Het wordt een mooi concert! Mis het niet!