Ynblaze – Tryater | 6, 7 en 8 oktober 2023

Ynblaze – Tryater | 6, 7 en 8 oktober 2023

Ien foar ien komme se de repetysjeromte yn. Der is ien dy’t al fjouwerentritich jier by de fanfare sit, sûnder oait ien jûn te missen. Der is ien dy’t jûn net allinne tromboane spilet, mar ek de kofje yn it skoft fersoarget. En ien dy’t har leafdesfertriet...
Live-opnames WMC 2013

Live-opnames WMC 2013

WMC 2013 Live-opnames Luister hier naar de opname gemaakt tijdens het WMC 2013 te Kerkrade van Wilhelmina Easterein o.l.v. Pieter Bosma. Wilhelmina Easterein wordt vice-wereldkampioen Fanfare 2de divisie met een gemiddelde van 94,25 punten. Fleodrodum – Eric...
Live-opnames WMC 2005

Live-opnames WMC 2005

Live opnames WMC Kerkrade 2005 Wereldkampioen fanfare 2de divisie Luister hier naar de opnames van het optreden van Fanfare Wilhelmina Easterein (Friesland) die zijn gemaakt op het Wereld Muziek Concours – WMC 2005 te Kerkrade. Met dit optreden won Wilhelmina...
Frysk Fanfare Festival 2005

Frysk Fanfare Festival 2005

Frysk Fanfare Festival 2005 Live opnames Live opnames van het optreden van Fanfare Wilhelmina Easterein op het Frysk Fanfare Festival in 2005. Wilhelmina Easterein Sponsorkliks Zoeken naar: Zoeken naar: Waar en wanneer?Fanfare Wilhelmina Easterein repeteert op...