Op zaterdag 16 oktober heeft Wilhelmina voor het eerst een oud ijzeractie georganiseerd. Na het wegvallen van de inkomsten uit het oud papier was het tijd voor een nieuwe actie. Met man en macht is er oud ijzer opgehaald in Easterein en omstreken. We kwamen erachter dat dit toch wat anders is om te sjouwen dan oud papier 😉 maar zijn reuze blij met het succes van de actie. Er is een grote container voor oud ijzer ingezameld. De container was zelfs te klein. We willen alle gulle gevers hartelijk danken. Het is de bedoeling om hier een jaarlijks terugkerende actie van te maken, dus bewaar het oud ijzer alvast voor volgend jaar!