Het was een drukte van jewelste zondagmorgen 9 maart in de Martinikerk . Maar liefst 18 kinderen speelden mee in de speciale familiedienst waarin ds. Praamsma voorging.

De kinderen van groep 6 bespelen vanaf januari allemaal verschillende instrumenten. Ze kunnen inmiddels 5 noten. Dominee had van te voren het lesboekje bekeken en op de melodietjes die er in stonden bijpassende teksten gemaakt. Zodoende konden ze het zingen écht begeleiden. Het klonk prachtig. Dirigent Andries Kramer had als verrassing ‘We will rock you’ nog met de groep ingestudeerd. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Het was een geslaagd eerste optreden. Iedereen was heel enthousiast. En dat smaakt naar meer.                                                     

Het volgende optreden staat alweer gepland: op zondag 13 april, Palmpasen, is de Blazersklas weer van de partij. En dan spelen ze vast alweer meer dan 5 noten!

Onthou de datum: zondag 13 april, 9.30 uur, Martinikerk Easterein. Van harte welkom!