Op maandag 19 mei is het eindconcert van de Blazersklas in verenigingsgebouw De Skoalleseize te Easterein. Het concert begint om 19.30 uur.

De Blazersklas van De Foareker zal een paar stukjes spelen en ook een aantal solisten zal van zich laten horen.
Het ‘grote korps’ doet ook mee. Wilhelmina zal zelf een aantal muziekstukken spelen en ook samen met de kinderen van de Blazersklas muziek maken. Afgelopen maandag hebben we al even geoefend en het klinkt geweldig!

Graag nodigen we iedereen uit om bij dit leuke concert aanwezig te zijn.

Kom allemaal; heiten en memmen, broertjes en zusjes, pake’s en beppe’s, en alle andere belangstellenden. Dan hebben we met z’n allen een gezellig en mooi eindconcert!