Iedere woensdag om half 11 zitten ze er weer klaar voor; de blazers uit groep 6. En het gaat geweldig. Ze kunnen al een paar muziekstukjes samen spelen en dat willen ze natuurlijk graag aan iedereen laten horen. Dat kan!

Het eerste optreden van de Blazersklas zal namelijk op zondag 9 maart om half 10 in de Martinikerk te Easterein zijn. Er is dan een speciale familiedienst en deze enthousiaste blazers zullen hier o.l.v. Andries Kramer hun medewerking aan verlenen.

De voorganger van de dienst is dominee Riemer Praamsma.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om dit optreden mee te maken. Vaders, moeders, opa’s en oma’s, tantes en ooms …… iedereen is van harte welkom. Dan pas wordt het een échte familiedienst.