IMG_0588 Wilhelmina2

De muzikanten van Wilhelmina komen voor een deel uit Easterein. Maar niet alleen uit Easterein, er zijn ook veel trouwe leden die elke maandagavond vanuit alle hoeken van Friesland naar Easterein toe komen om samen muziek te maken.

 

Dirigent Saxofoon Slagwerk
Pieter Bosma Reina Hibma  Peter de Jong
Joke Kolthof  Rindert van der Eems
Bariton/Euphonium Jeroen Stok  Vacatures
Frans Heslinga Thea Brouwer-Terpstra Trombone
Douwe Koopmans Jente-Sjoerd Seffinga  Jettie de Jong
Jurjen de Boer Durkje van der Eems-de Haan  Jan Zijlstra
Vacatures Ymie Veninga-Speerstra  Vacatures
Amarins de Haan
Sydrik Kooistra  Bas
Hendrika Jellema  Johan Spoelstra
 Siep Stoffelsma
Bugel Trompet  Wil Wytsma
Petra Zijlstra Katharine Santema
Afke Stoffelsma-Arema Henk Braaksma
Doutsje Brouwer Wilma Overal-Twijnstra
Annie van Althuis Tineke Meijer
Gera de Haan Rienk Wiersma
Ieda de Boer Tina de Boer-Visbeek
Attie de Boer-Stuiver Famke van der Eems
André Grolleman
Vacatures (2de & 3de bugel)
Hoorn
Sybren Renema
Folkje Visser
Baukje Wytske Bakker
Hiltje Cnossen