Meester Andries speelt en dirigeert

Blazersklas op De Foareker te Easterein

Sinds 2013 heeft basisschool De Foareker in Easterein een ‘blazersklas’. De leerlingen van groep 5 beginnen na de vakantie met een wekelijkse muziekles algemene muzikale vorming (AMV). De lessen worden verzorgd door muziekdocent Andries Kramer van Ritmyk. Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen een instrument in bruikleen van Wilhelmina en leren ze de eerste noten spelen.

Het is de eerste keer dat er een muziekklas op deze manier wordt opgezet in Easterein. De kinderen vinden het prachtig en het klinkt elke week mooier, want er komen steeds meer noten bij.

Vanuit Wilhelmina Easterein zijn Wil Wytsma en Durkje van der Eems zeer betrokken bij de blazersklas.

Doe je mee en zoek je de muziek om te oefenen of wil je weten hoe je jouw muziekstandaard goed uitklapt en weer inklapt?

Kijk dan hier!